De Vereniging Groen Gas producenten verenigt producenten in Nederland die Groen Gas produceren wat in technische en commerciele zin aardgas vervangt, in gasvormige of vloeibare vorm, en voor distributie binnen of buiten de organisatie van de producent.  Groen Gas wordt gewonnen uit vergistings-, vergassings- of afvalprocessen en andere hernieuwbare bronnen.


Leden zijn organisaties die Groen Gas produceren of aspirant leden die gaan produceren. De Vereniging bestaat sinds 6 april 2011. De vereniging heeft 20 leden die verwachten dat er in Nederlend per eind 2018 ca. 125 Mln m3 productie capaciteit is op ca 38 locaties.


De taken van de vereniging zijn o.a. :
Bevorderen van goed contact tussen haar leden.
Belangenbehartiging naar netbeheerders, regulatoire instanties, energiebedrijven, en anderen. 

Bevorderen van een goede verankering van Groen Gas in regelgeving en goede voorwaarden en omstandigheden voor de leden en het lobby voeren in het kader van de taken.

Deelname aan het “Gemeenschappelijk overleg Energie Netwerken” over nieuwe regelgeving. 

Groen Gas Europees volgen en aanbevelingen daarover doen aan de leden.