Leden zijn organisaties die al Groen Gas produceren. Aspirant leden gaan Groen Gas produceren.  De grafiek toont de productie van de leden sinds de oprichting.

Groen Gas wordt gewonnen uit vergistings-, vergassings- of afvalprocessen en andere hernieuwbare bronnen en vervangt aardgas in technische en commerciële zin, gasvormige of vloeibaar. 

De Vereniging bestaat sinds 6 april 2011.

De taken van de vereniging zijn o.a. :
Belangenbehartiging naar netbeheerders, certificerende instanties, energiebedrijven, normerende instanties en koepelorganisaties.  Bevorderen van een goede verankering van Groen Gas in regelgeving en beleid en goede voorwaarden en omstandigheden voor de leden en het lobby voeren in het kader van de taken. Deelname als Representatieve organisatie in het “Gemeenschappelijk overleg Energie Netwerken” over nieuwe regelgeving.  Groen Gas Europees volgen en aanbevelingen daarover doen aan de leden.

De Vereniging Groen Gas producenten verenigt producenten in Nederland die Groen Gas produceren wat in techniche en commerciele zin aardgas vervangt, in gasvormige en vloeibare vorm, en voor distributie binnen of buitend de organisatie van de producent.